Määrittely

Nykypäivän organisaatiot ovat dynaamisia; uudet työntekijät, työnkuvan muutokset ja poistuvat työntekijät pitävät IT-henkilökunnan kiireisenä. Etätyöntekijöiden, ulkoistettujentyöntekijöiden, asiantuntijoiden ja liikkuvien henkilöiden erilaiset mobiilivaatimukset sekä paikalliset käytännöt ja viranomaismääräykset lisäävät monimutkaisuutta entisestään.

 

SOTI MobiControl Stage tarjoaa älykkään käytäntöjen hallinnan. Teemme IT-henkilöstölle mahdolliseksi mukauttaa käytäntöjä vastaamaan liiketoimintasi muuttuviin haasteisiin. Käyttäjä käyttäjältä tai rooli roolilta; SOTI MobiControl pystyy valmistelemaan ja määrittämään laitteiden ominaisuuksia sekä ottamaan laitteita käyttöön nopeammin, vähemmällä vaivalla ja vähemmillä virheillä – satojen tai tuhansien käyttäjien ollessa kyseessä. Vähentyneen valmisteluajan ansiosta työntekijät pääsevät tuottavaan työhön nopeammin.

MOBI CONTROL STAGE

SOTI MobiControl Stage on avaimet käteen -mallin käyttöönottoratkaisu. Se mahdollistaa mobiililaitteiden nopean määrittämisen ja käyttöönoton. Stage antaa IT-henkilöstölle mahdollisuuden asentaa MobiControl-agentti ja määrittää laitteiden asetuksia (WiFi, VPN, NFC, Bluetooth) langattomasti.

 

AVAIMET KÄTEEN KONFIGURAATIO

SOTI MobiControl Stagea voidaan tehostaa käyttämällä viivakoodigeneraattori sovellusta profiilikohtaisten, yksityiskohtaisia konfiguraatiotietoja sisältävien viivakoodien luomiseksi. SOTI:n jo valmiiksi helppo valmistelu on vielä helpompaa viivakoodin lukemisen mahdollistaessa laitteen asetusten määrittelyn.


Käyttöönotto

Laitteen rekisteröinti on mobiliteetin hallinnan kriittinen ensimmäinen askel. Se voi kuitenkin muodostaa haasteen IT-osastoille, joilla on vastuullaan suurien laitemäärien valmistelu eri liiketoimialueille maantieteellisestä sijainnista riippumatta. IT:n tulee rekisteröidä uudet laitteet täydellä tietoturvalla, sovelluskäytännöillä, laiteasetuksilla sekä yrityksen resursseilla samalla pyrkien vastaamaan johdon ja käyttäjien toiveisiin nopeasta saatavuudesta. SOTI MobiControl tekee laitteiden rekisteröinnistä helppoa laitteen käyttöjärjestelmästä tai käyttöönotto tavasta riippumatta.

 

SOTI tukee Applen, Googlen ja Microsoftin rekisteröintiohjelmia. Mobiililaitteet voidaan rekisteröidä nopeasti ja nostaa käyttäjien tuottavuutta ilman IT:n kuormittamista. MobiControl Stage tekee siitä vieläkin helpompaa, mahdollistaen integraation Apple Device Enrollment Programin (DEP) ja Google Anrdoid for Workin kanssa, sekä mahdollistaen nopean rekisteröinnin viivakoodien avulla.

PIKAREKISTERÖINTI
IT-henkilöstö voi esimäärittää laiteominaisuudet, sisällön, asetukset sekä sovelluskatalogit sisältävät laiteprofiilit. Määritys käynnistyy automaattisesti, kun laite on rekisteröity hallintapalvelimelle.

 

JOUKKOREKISTERÖINTI

IT-henkilöstö voi määrittää rekisteröintiprofiilit laiteryhmille tyypin, sijainnin tai käyttäjäroolin mukaan. Laitevalmistajien ohjelmointirajapinnat, kuten Android for Work ja Apple Device Enrollment Program parantavat SOTI:n joukkorekisteröinti mahdollisuuksia.


Laitteet

Tämän päivän mobiililaitteet tarjoavat monipuolisen määrän toimintoja loppukäyttäjälle. Vastuullinen laitehallinta pitää sisällään käytäntöjä, jotka hallitsevat mobiililaitteiden yritys käyttöä varmistaakseen sen, että niitä käytetään liiketoiminta tarkoituksiin oikeilla tavoilla.

 

SOTI antaa työkalut hallita mobiililaitteiden ominaisuuksia. SOTI MobiControl mahdollistaa IT-henkilöstöä varmistamaan, että yrityksen mobiililaitteiden ominaisuudet noudattavat sallittuja käytäntöjä. IT voi etänä pakottaa salasanojen käytön, lisätä ja poistaa ominaisuuksia käytöstä sekä ottaa käyttöön laitteiston ja käyttöjärjestelmän rajoituskäytäntöjä sekä lukita ja pyyhkiä laitteita. SOTI antaa sinun tehdä mobiililaitteesta vieläkin älykkäämmän, tai halutessasi jopa tyhmemmän.

ETÄTUKI

Integroitu etähallinta ja molemminsuuntainen chat-ominaisuus antaa IT-henkilöstölle mahdollisuuden nähdä ja keskustella käyttäjän kanssa. Etä- ja resurssienhallinta mahdollistaa laitteen tiedostojen ja ominaisuuksien käsittelyn etänä. Tämä auttaa ratkaisemaan laitteen ongelmat ja saamaan käyttäjän takaisin tuottavan työn pariin.

 

SIJAINTIPALVELUT

SOTI antaa tiedon maantieteellisestä sijainnista ja rajausmahdollisuudet, joiden avulla IT-henkilöstö voi hallita käyttäjiä sijaintiin perustuen. Laitteiden ominaisuuksien rajoittamiseksi tai laitteen sulkemiseksi kokonaan voidaan käyttää sekä kovia että pehmeitä raja-arvoja.


Sovellukset

Sovellukset ovat yritysten mobiliteetin tärkeimpiä edistäjiä. Kaikki alkoi sähköpostin ja kalenterin kaltaisista yksinkertaisista sovelluksista, ja tänä päivänä yritykset luottavat toimialasovelluksiin (LOB) sekä ERP- ja SFA-ratkaisuihin parantaakseen liikkuvien työntekijöidensä tehokkuutta ja pitääkseen heidät tuottavina tien päälläkin. Samaan aikaan valmistajien sovelluskaupat tarjoavat tuhansia sovelluksia kymmenistä eri kategorioista.

 

Sovellushallinta voi olla äärimmäisen monimutkaista; sen päättäminen, mitä sovelluksia kussakin laitteessa saa olla, päivitysten hallinta, asetusten määritys… kaikkia näitä toimintoja tarvitaan säännöllisesti.
SOTI tarjoaa kattavan tuen mobiilisovellusten hallitsemiseen. Mahdollistaen yrityksen sovelluskirjaston tai julkisen sovelluskaupan sovellusten langattoman jakelun, asetusten määrittämisen, päivitykset ja sovellusten poistamisen Android-, Windows- sekä iOS-sovelluksille. Pakollisia sovelluksia voidaan asentaa ja poistaa taustalla käyttäjän tietämättä. Sallittujen ja kiellettyjen sovellusten lista lisää ylimääräisen hallintakerroksen. SOTI antaa yrityksellesi täysin yhtenäisen ja valvotun käyttäjäkokemuksen.

ENTERPRISE SINGLE SIGN ON (SSO) – KERTAKIRJAUTUMINEN

(SSO) -kertakirjautuminen antaa käyttäjille yhtenäiset tunnistetiedot läpi yrityksen ja sovelluskauppojen sovellusten. Yhtenäiset käyttäjätiedot vähentävät salasanojen muistamista ja tukipuheluita. IT-henkilöstö määrittää käyttäjätilin ja määrittää kohdesovellukset, jotka todentavat käyttäen SSO-tunnistetietoja.

 

ENTERPRISE APP CATALOG – SOVELLUSLUETTELO

SOTI:n Enterprise App Catalog -sovellusluettelo tarjoaa työntekijöillesi yksityisen, esihyväksytyn ja turvallisen valikoiman ladattavia sovelluksia. Sovellusten hiljainen asennus mahdollistaa ladata ja asentaa sovelluksia käyttäjien tietämättä.


Sisältö

Liikkuvien työntekijöiden tarvitsee päästä käsiksi yrityksen järjestelmiin, kuten raportteihin, lomakkeisiin, tiedostoihin ja dataan sijainnistaan riippumatta. IT-järjestelmänvalvojat tietävätkin, että työntekijät tekevät mitä tahansa päästäkseen käsiksi mobiililaitteissaan olevaan sisältöön. Nämä keinot saattavat pitää sisällään takaovia laittoman etäkäytön mahdollistamiseksi tai hyväksymättömiä yhteiskäyttöalustoja.

 

SOTI tarjoaa kaksi vaihtoehtoa turvallisen mobiilisisällön toimittamiseksi; SOTI Content Library sekä SOTI hub. Ne antavat yritykselle turvallisen alustan yrityksen sisällön hallitun jakamisen mobiililaitteista ja mobiililaitteille. IT-henkilöstö voi määrittää tärkeystasoja, asettaa aikarajoja dokumenttien saatavuudelle, lomittaa sisällön jakamisen sijainnin perusteella sekä mahdollistaa lataukset joko automaattisesti tai pyydettäessä. Lisäksi liiketoimintaan liittyviä tiedostoja voidaan etsiä, rajata, järjestää ja ryhmitellä tunnisteiden mukaan, helpottaen työntekijöiden pääsyä haluamiinsa dokumentteihin helposti ja nopeasti.

SOTI CONTENT LIBRARY – SISÄLTÖKIRJASTO

SOTI Content Libraryn -sisältökirjaston avulla yhtiön sisällön jakaminen ja pääsynhallinta MobiControl-agentin kautta on turvallista ja helppoa. Se tukee useita tiedostotyyppejä ja tiedostoja voidaan lähettää täsmä-, ryhmä- tai yleislähetyksinä. Asetukset, joita IT-henkilöstö voi määrittää pitävät sisällään mm. jakelun ryhmän tai roolin mukaan, tärkeystasot, dokumentin saatavuuden kesto, saataville asettaminen maantieteellisen sijainnin perusteella sekä paljon muuta.

 

SOTI HUB

SOTI hub on hallittu ja turvattu sisältösäilö yrityksellesi. Se sallii todennettujen käyttäjien selata ja ladata sisältöä hyväksyttyjen tiedostojen listalta ja kaikki tapahtumat tallennetaan raportointia varten.


Käytöstäpoisto

Laitteiden käytöstäpoisto on usein sivuutettu vaihe laitehallinnan elinkaaressa. Monissa organisaatioissa katsotaan riittäväksi käytöstä poistetun laitteen siirtäminen pöytälaatikkoon. On kuitenkin tärkeää poistaa laite käytöstä tai ottaa se käyttöön muualla käyttäjän roolin muuttuessa tai hänen poistuessa organisaatiostasi. Asianmukainen käytöstäpoisto tyhjentää yrityksen sisällön ja sovellukset laitteesta, WiFi- ja VPN-asetukset sekä poistaa laite MDM-rekisteröintitietokannoista. Laitteiden käytöstäpoisto on vieläkin haastavampaa määräaikais- tai ulkoistentyöntekijöiden sekä käyttäjien omien laitteiden (BYOD) tapauksissa.

 

SOTI tarjoaa laitteiden helpon ja automaattisen käytöstäpoiston; laitteet voidaan poistaa käytöstä napin painalluksella, pienimmällä mahdollisella käyttäjien osallistamisella. IT-järjestelmänvalvojat voivat pyyhkiä yrityksen levyosioita, poistaa yrityksen resurssien käyttömahdollisuuksia sekä poistaa työntekijöiden omien laitteiden rekisteröinnin aktiivisesta hallinnasta. Langattoman varmuuskopioinnin ja laitteiden pyyhkimisen ansiosta IT:n on mahdollista pysyä ajan tasalla organisaation muutoksista ja varmistaa, että laitteet joko otetaan käyttöön muualla tai poistetaan käytöstä yrityksen käytäntöjen mukaisesti.

VELVOITTEIDEN NOUDATTAMISEN SEURANTA

Joillakin teollisuudenaloilla on raportoinnin vuoksi tärkeää, että kaikki käytöstäpoistot tehdään asianmukaisesti ja että raportointi pitää sisällään muun muassa tiedon siitä, milloin käytöstäpoisto tapahtui ja mitä toimenpiteitä tehtiin.

 

VARMUUSKOPIOI JA PYYHI DATAA SISÄLLÖN MUKAAN

Kun työntekijä ja hänen työssään käyttämä oma laite poistuu yrityksestä, vaaditaan tietojen varmuuskopiointi ja laitteen tyhjennys, mutta sitä ei voida suorittaa koko laitteelle. Käyttäjä saattaa haluta säilyttää henkilökohtaiset yhteystiedot, viestihistorian, asetukset ja asennetut sovellukset. SOTI mahdollistaa laitteen yrityksen sisällön varmuuskopioinnin ja tietojen valikoidun pyyhkimisen.


Enterprise Mobility Management Leaders

SOTI MobiControl Architecture


SOTI innovation

SOTI MobiControl – Datasheet